u/zuramaru followed Kimetsu no Yaiba - 2 days ago
u/zuramaru liked Shoumetsu Toshi Episode 8 - Choice - 3 months ago
u/zuramaru watched Shoumetsu Toshi Episode 8 - Choice - 3 months ago
u/zuramaru liked Shoumetsu Toshi Episode 7 - Regret - 3 months ago
u/zuramaru watched Shoumetsu Toshi Episode 7 - Regret - 3 months ago
u/zuramaru followed Shoumetsu Toshi - 3 months ago
u/zuramaru liked Karakuri Circus Episode 30 - Pieta - 4 months ago
u/zuramaru liked Karakuri Circus Episode 29 - What Shirogane Did - 4 months ago
u/zuramaru watched Karakuri Circus Episode 29 - What Shirogane Did - 4 months ago
u/zuramaru followed Gunjou no Magmel - 4 months ago
u/zuramaru watched Karakuri Circus Episode 28 - This Little Piggy - 4 months ago
u/zuramaru liked Karakuri Circus Episode 28 - This Little Piggy - 4 months ago
u/zuramaru liked Karakuri Circus Episode 27 - Download - 4 months ago
u/zuramaru watched Karakuri Circus Episode 27 - Download - 4 months ago