u/Ran watched Aki Sora: Yume no Naka Episode 2 - Volume 2 - 20 hours ago
u/Ran watched Aki Sora: Yume no Naka Episode 1 - Volume 1 - 21 hours ago
u/Ran followed Aki-Sora - 21 hours ago
u/Ran followed Aki Sora: Yume no Naka - 21 hours ago
u/Ran watched Aki-Sora Episode 1 - - 22 hours ago
u/Ran watched Kimetsu no Yaiba Episode 25 - - 1 day ago
u/Ran watched Enen no Shouboutai Episode 11 - - 1 day ago
u/Ran liked Absolute Duo Episode 12 - Absolute Duo - 2 days ago
u/Ran watched Absolute Duo Episode 12 - Absolute Duo - 2 days ago
u/Ran watched Absolute Duo Episode 11 - Killing Game - 2 days ago
u/Ran watched Absolute Duo Episode 10 - Reign Conference - 2 days ago
u/Ran watched Absolute Duo Episode 9 - Rebels - 2 days ago
u/Ran watched Absolute Duo Episode 8 - Selection - 2 days ago